A A A

Conseil de programme

 • Fot. Leszek Sosnowski

  Pr. Dr habilité Andrzej Nowak

  (ur. 1960 r.) – polski historyk i publicysta; prof. zwyczajny
  w Instytucie Historii PAN w Warszawie, prof. nadzwyczajny w Instytucie Historii UJ; redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Obecnie jest członkiem Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej
  PAN-RAN; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, „Studiów z Dziejów Rosji i Europy
  Środkowo-Wschodniej”, „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”; jest również członkiem Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU. W latach 2006-2010 był członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; członkiem Rady Muzeum Historii Polski, a także  wiceprezesem Rady Historyków Narodowego Banku Polskiego (2007-2010).

  Równocześnie zaangażowany w działalność publicystyczną.  Najpierw, w latach 1980. w ramach tzw. drugiego obiegu, poświęconą głownie stosunkom Polski z jej wschodnimi sąsiadami (współpracował m.in. z „Arką”, „Miesięcznikiem Małopolskim”, „Alternatywami”, „Tumultem”). Od 1988 do 1991 sekretarz redakcji, a w latach 1991-1994 redaktor naczelny wywodzącego się
  z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”; od 1994 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalno-politycznego „ARCANA”.      więcej>>

   

 • Dr habilité Andrzej Waśko

  Prof. Ignatianum dr habilité Andrzej Waśko (né en 1961) – historien de la littérature et spécialiste des études culturelles, membre du corps scientifique de la faculté de la philologie polonaise de l'Université Jagellonne de Cracovie ainsi que de L’École Supérieure de Philosophie et de Pédagogie de Cracovie; publiciste. Il a réalisé plusieurs recherches sur le romantisme polonais; auteur des livres: „Le Sarmatisme romantique” (1995), „Zygmunt Krasinski – les facettes du poète” (2001); éditeur de – entre autres – l'anthologie „Le récit noble romantique” (1999) ou „Le choix des écrits critiques” de Michał Grabowski (2005). Auteur de plus d'une centaine de publications scientifiques et celles de grand public concentrées autour des liens entre la littérature, l'histoire des idées, l'historiographie et d'autres domaines de la culture.    LIRE LA SUITE>>

 • Dr Miroslaw Boruta

  (né le 21 novembre 1960 à Cracovie) – sociologue et activiste social polonais, professeur associé à l'Université de Pédagogie de Cracovie. Il se spécialise dans l'histoire de la pensée sociale, de la sociologie politique et de la sociologie de la famille. En 2001 dans le ranking annuel des enseignants, présenté par le magazine „Pourquoi” et le site ocen.pl [evaluez.pl] il a été proclamé comme le cinquième enseignant de Pologne et le meilleur de Cracovie.    LIRE LA SUITE>>

   

 • Dr Elżbieta Morawiec

  (ur. 5 X 1940 w Będzinie) - polska krytyk teatralna i literacka, publicystka i tłumaczka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1965). W 1982 obroniła doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1959-1964 członek Związku Studentów Polskich; w 1975-1980 była członkiem  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Aktualnie tworzy zespół redakcyjny czasopisma „Arcana”, publikuje również w „Didaskaliach”  „Teatrze” „Dialogu”, „Kulturze”, „Odrze”, „Théâtre en Pologne”, „Życiu Literackim”, Gazecie Polskiej, Naszym Dzienniku.    więcej>>

 • Michał Soska, M.A.

  (urodzony 7 października 1982 w Katowicach), polski politolog i germanista, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autor artykułów w „Słowie Młodych. Biuletynie Stowarzyszenia Arcana Historii”, publicysta na łamach tygodników „Myśl Polska” i „Nasza Polska”. Laureat III miejsca Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za pracę mgr o tematyce gdańskiej.    więcej>>