A A A

mgr Michał Soska

 

 

(ur. 1982), polski politolog i germanista, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autor artykułów w „Słowie Młodych. Biuletynie Stowarzyszenia Arcana Historii”, publicysta na łamach tygodników „Myśl Polska” i „Nasza Polska”. Laureat III miejsca Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za pracę mgr o tematyce gdańskiej.

 

W latach 1986-1998 mieszkał w Niemczech, gdzie uczęszczał do szkoły niemieckiej oraz polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Od momentu powrotu do Polski zaangażowany w działalność społeczną i patriotyczną; 1998-1999 przewodniczący organizacji młodzieżowej „Pokolenie 80” na Śląsku Cieszyńskim, działającej przy Konfederacji Polski Niepodległej. W roku 1999 opublikował pierwsze teksty na łamach „Konfederata Śląska Cieszyńskiego” oraz lokalnego dodatku do „Dziennika Zachodniego” w Cieszynie.

 

Absolwent studiów magisterskich politologii (2007) i filologii germańskiej (2009) na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2007 rozpoczął Studium Doktoranckie z Zakresu Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych UG. Od roku 2005 publicysta na łamach tygodnika „Myśl Polska”, a od 2009 na łamach tygodnika „Nasza Polska”. Od 2008 roku autor artykułów naukowych na łamach „Słowa Młodych. Biuletynu Stowarzyszenia Arcana Historii”.

 

Prywatnie miłośnik kultury rosyjskiej; odbył liczne podróże po krajach byłego ZSRR, przede wszystkim po Rosji, Ukrainie oraz Litwie, Łotwie i Estonii.

 

 

Publikacje:

Autor około 100 artykułów publicystycznych na łamach tygodników „Myśl Polska” i „Nasza Polska”, przede wszystkim dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych - sytuacji współczesnej Rosji po rozpadzie ZSRR, problemów cywilizacyjnych i politycznych w Niemczech po zjednoczeniu oraz relacji Polski z najbliższymi sąsiadami i Rosji z Ukrainą - a także kilku reportaży z podróży po Rosji, Ukrainie, Niemczech oraz Polsce. Opublikował również szereg artykułów naukowych na łamach „Słowa Młodych. Biuletynu Stowarzyszenia Arcana Historii”. Kilka tekstów ukazało się w książce J. Engelgarda i A. Wielomęskiego (red.), Lech Kaczyński w Tbilisi, Warszawa 2008.

 

Opublikowane książki:

Za Świętą Ruś. Współczesny nacjonalizm rosyjski – zarys ideologii, Warszawa 2009;

Pamięć o ofiarach Grudnia 1970. Na wieczną rzeczy pamięć…, Wrocław 2010.

 

Nagrody:

Nagroda Rektora UG I Stopnia za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane na UG, 2005/2006;

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Gdańska Nagroda Samorządowa” (III miejsce), 2010.