A A A

Rada programowa

 • Fot. Leszek Sosnowski

  Prof. dr hab. Andrzej Nowak

  (ur. 1960 r.) – polski historyk i publicysta; prof. zwyczajny
  w Instytucie Historii PAN w Warszawie, prof. nadzwyczajny w Instytucie Historii UJ; redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Obecnie jest członkiem Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej
  PAN-RAN; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, „Studiów z Dziejów Rosji i Europy
  Środkowo-Wschodniej”, „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”; jest również członkiem Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU. W latach 2006-2010 był członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; członkiem Rady Muzeum Historii Polski, a także  wiceprezesem Rady Historyków Narodowego Banku Polskiego (2007-2010).

  Równocześnie zaangażowany w działalność publicystyczną.  Najpierw, w latach 1980. w ramach tzw. drugiego obiegu, poświęconą głownie stosunkom Polski z jej wschodnimi sąsiadami (współpracował m.in. z „Arką”, „Miesięcznikiem Małopolskim”, „Alternatywami”, „Tumultem”). Od 1988 do 1991 sekretarz redakcji, a w latach 1991-1994 redaktor naczelny wywodzącego się
  z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”; od 1994 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalno-politycznego „ARCANA”.      więcej>>

   

 • Dr hab. Andrzej Waśko

  Prof. Ignatianum dr hab. Andrzej Waśko (ur. 1961) – historyk literatury i kulturoznawca; pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie; publicysta. Badacz polskiego romantyzmu; autor książek Romantyczny sarmatyzm (1995) i Zygmunt Krasiński – oblicza poety (2001), wydawca m.in. antologii Romantyczna gawęda szlachecka (1999) i Wyboru pism krytycznych Michała Grabowskiego (2005). Autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych skoncentrowanych wokół związków literatury z historią idei, historiografią oraz innymi dziedzinami kultury.    więcej >>

 • Dr Miroslaw Boruta

  (ur. 21 listopada 1960 w Krakowie) - polski socjolog i działacz społeczny, adiunkt w Uniwersytecie Pedagogcznym w Krakowie. Specjalizuje się w historii myśli społecznej, socjologii polityki i socjologii rodziny. W 2011 roku, w dorocznym rankingu wykładowców czasopisma "Dlaczego" i strony internetowej ocen.pl ogłoszony piątym wykładowcą w Polsce i najlepszym w Krakowie.    więcej>>

   

 • Dr Elżbieta Morawiec

  (ur. 5 X 1940 w Będzinie) - polska krytyk teatralna i literacka, publicystka i tłumaczka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1965). W 1982 obroniła doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1959-1964 członek Związku Studentów Polskich; w 1975-1980 była członkiem  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Aktualnie tworzy zespół redakcyjny czasopisma „Arcana”, publikuje również w „Didaskaliach”  „Teatrze” „Dialogu”, „Kulturze”, „Odrze”, „Théâtre en Pologne”, „Życiu Literackim”, Gazecie Polskiej, Naszym Dzienniku.    więcej>>

 • mgr Michał Soska

  (ur. 1982), polski politolog i germanista, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autor artykułów w „Słowie Młodych. Biuletynie Stowarzyszenia Arcana Historii”, publicysta na łamach tygodników „Myśl Polska” i „Nasza Polska”. Laureat III miejsca Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za pracę mgr o tematyce gdańskiej.    więcej>>